Behruz FARUKOĞLU

Behruz FARUKOĞLU

Şu Saka destanı

Böyük İskenderi durduran Türk Hakanı ŞU ( Saka).

Aziz ve Böyük Türk milletim.

Bu gün sizlere Türklerin unudulmuş eski Saka ve ya İskit dediyimiz boylarının ve onlarla bir yerde olmuş Oguz Türk boylarının Kinik, Yiva, Eymur.... ( bu günümüzde Azerbaycanın Gedebey bölgesinde yaşayan en eski Oguz türk boyu Eymurlar bu günki ismiyle halk arasında,, Ayrım ‘’ deyerler) ve başka Saka türk boylarının Hakanı olmuş ŞU Hakan-nın Ordusu ve Böyük İskenderle savaşından yazıb tarihimizin unutulmuş seyifelrinden işık üzüne çıkartmak isterem.

Hem bilmiyenler için , hem de genclerimiz için tarihin yadaşını yada salmak , genclerimizin soylarının , köklerinin, babalarımızın, dedelerimizin kimliklerini bildirmekdir.

Bu dastanı (Şu ve ya Saka) Mahmut Kaşkarlının meşhur ,, DİVAN İ- LÜGET TÜRK ‘’ den öyredik.

ŞU bir Saka Türk Hükümdarıdır. M.Ö. 4-cü yüz yılda hükm etmişdir.

Alp Er- Tunga dastanı kimi ŞU dastanıda 11-ci yüz yıla kader dilden – dile basbelli kopuz çalan ozanlarımız bunu türk halkları arasında yaymışdır.

Mahmut Kaşkarlı bu dastanı eserinin Türkmen hissesinde bir türk boyuna ne için bu adın verilmesini açıklamak için anlatır.

Arapca yazdıgı bu dastan parçasında Böyük İskenderin ismi arapler söylediyi kimi Zülkarneyin kimi gösterilmiş.

ŞU genc, amma küdretli , agıllı, cesur bir hükümdar iydi. Payhitaht olan Balasagunda möhteşem sarayda otururdu. Ölkesini güclü Ordusuyla koruyurdu, ilimli ( elmli) kömekçileri iyle devleti adaletle, töre -yle idare edirdi.

Sarayın önünde Ordu beylerinden 360 kişi növbe dururdu. Payhitahtın yanındakı ŞU kalasını o tikdirmişdir. Bu destan

İskender Ordusuyla Samerkandi keçib türk ellerine yöneldiyi zaman bazi türk boylrı şarka ( doguya) çekildiyini , bazilerininse İskendere karşi savaşmagı göze alan türk Oguz boyları ve İskenderin onlarla barışmak macburiyyetinde kaldıgindan bahs edir .

Bu dastanda Halaç ( Kalaç) , Türkmen kimi bazi türk boylarının isimleri nasıl aldıklarını bildirmişdir.

( Halaç , Xalac- bu günki, Azerbaycan Şirvan- Mugan bölgesindeki XƏLƏC məskəninin ismidir. Bakü den 100, 110 km mesafede yerleşir).

İskenderin Türk yurdlarına keçmesini haber vermişler ŞU Hakana.

Hakan Şu Balasagun yanındakı kalasında bir şey etmeden oturmuş ve kimseye bir söz söylemirdi. Ancak bazi kiçik devletler kimi şarka ( doguya) çekilmemişdir.

Bayler onun hüzürüna çıkmış savaşacagıkmı ? İskender yakınlaşır sormuşlar.

Amma Hakan hiç bir şey olmamış kimi davranmış, bayler şaşırmış, amma bilmedikleri bir şey vardı, Hakan 40 kumandanını kimsenin habari olmadan öncü olarak Hücend çayı ( nehri) kenarlarına göndermiş , onun için könlü rahat iydi.

Hakanın gizli adamları haber göndermiş ki, İskender artık Hüçend çayını ( nehrini) keçmiş. Buna göre Şu davulları çaldırarak savaşa hazır olmagı amir etti. Bu da baylerin içinde şaşkınlık yarattı, acil hereket etmek emri verildiyinden her kes tapa bildiyi atlara minib pusatlarıni alıb geceyle Orduyla yola düşdüler.

ŞU sabah olunca uygun gördüyü alanda dur amrini verdi. Orda çadırlarını kurdu ve İskenderin ordusunu bekledi.

ŞU ordusu geceyle durdugu yerden hereket ettiyi zaman 22 kabile erleri atlarını Orduya verdikleri için , her şey aniden baş verdiyi zaman , at tapmadıkları için oldukları yerdece aileleriyle bir yerde kalmışdırlar. Bunlar arasında Kınık, Yiva, Eymur .... ve başka Oguz boylarıda vardır.

22 kişi Kalalınmı ( qalaqınmı), Gidelinmi diye düşünürken yanlarına 2 kişide geldi , aileleriyle oldular 24 .

İskender gelirse burdan keçeceyi , amma kendilerinin yurdlarında kalacaklarını esas götürerek Qalas ( Kalas) ( qalaq) kalak dediler.

Bu ( kalakın , kalacagık, bekleyin, gözleyin, bekliyek, bekleyelim ) kelimesi iydi. Bundan sonra Qalas, Kalas deyildi. Kalıcı olarak anılan iki kabilede onların soyundandır.

İskender geldi . O, 24 er-leri görünce bunların uzun saçlı, türk kiyafetinde olduklarını gördü ve kimseden bilgi almadan - ,, TÜRK MANEND ‘’ dedi.

Bu sözün manası ,, TÜRKE BENZEYİR ‘’ iydi. O , günden sonra bunlara ,,,Türk Manend’’’ türkcede Türkmen deyildi. Türkmenler aslında 24 boydur. Fakat Kalas boyu olan iki boy bazi sebeblerden onlardan ayrılmış.

İskender 22 – lerin düşündüyü kimi gelib keçen iydi. Türkmenler yurdlarında kaldılar , amma ŞU Hakan Ordusunu götürüb Çin – e doguya taraf getdi ki, İskender onun arkasınca düşsün .

Şu Hakan yer ve zamanın uygun oldugunu görünce karar verdi. Durdu ve Ordusunu iki yere ayırdı , bir kismini İskenderin önde gelen ordusu üzerine savaşmaga gönderdi. İkinçisini kendi kumandanlıgında İskenderin üzerine saldımagı karer verdi.

İskenderin ordusuyla savaşmak için gönderdiyi genc savaşçılar iyiydi ve başlarında ihtiyar tacrubeli savaşlardan keçmiş kumutananlar dururdu.

Türkler bir gece baskın ederek İskenderin destesini dagıttılar, bu savaşda Türk askeri her defesinde İskenderin Ordusunu pozguna ugradarak zor duruma salmışdırlar , hatta savaşda İskenderin bacagını ok -la zedelemişler. Şu hakanın kurdugu savaş taktiki , Vur- kaç ve Kurt kapanı stratejisi iydi, bu da İskenderin nizamlı Ordusunu saşkına salmış , ugratmış, Ordunun nizamı pozulmuşdu , her defasında böyük itkilere sebeb olurdu. ŞU Saka ordusunun savaşcısı döyüş zamanı İskenderin bir askerini kılıncla ikiye bölmüşdü. Ölen askerin belinde kızıl( altun) dolu kemer parçalanmış, altunlar kanla bir yerde yere tökülmüşdür.

Ertesi gün sabah askerler kanlı altunları ( qızılları) görünce ,, ALTUN KAN ‘’ ( Kanlı Altun, Qanlı Qızıl ) dediler. Sonra bu sözler orda savaş giden yerde böyük bir dag adı olarak ora verildi. Bu gün o dagın ismi ALTUN HAN’’ dır.

Bu savaşdan sonra İskender Türk hükümdarı Şu iyle barışmak mecburiyyetinde, zorunda kaldı. Şu Hakanla ve Türk boularının beyleriyle sülh bagladı.

Uygur şeherlerini kurdurdu, bir müddet orda kaldı.

Hakan Şu bu savaşdan sonra Şu ismindeki şeheri Balasagun atrafında saldı. Ora bir tilsim de koydu. Bu tilsim bu günümüze kader gelib çatmışdir.

Evet efendiler bu gün Dogu Türkistanda bulunan Beşbalık, Türfan, Balasagun ve başka türk Uygur şeherlerimiz, güzel yer altı su kehrizlerimiz, incesanat ve külturumuz oldukda heç bu gün ki, kendini medeni sayan avropa milletleri ne de devletleri yok iydi.

Saka , İskit, Türk boylarının çok kalabalık yaşadıkları memleketlerden biri Orta Asiyadan sonra , Kuzey Kafkazda ve bu gün ki, Azerbaycan da Şeki ( Saki) şeheri ve etrfı olmuş.

Şeki kelimesi Saka , Saki sözünden töremiş , bu günümüze gelmiş, hetta Hayların Ermenilerin bu gün bizden ogurladıkları( çaldıkları) tarihi isimler den biri olan ,, ERSAK ‘’ sözünü -ARÇAK deyerek Karabagımıza vermek istedikleri isim biz Türklerin öz be öz türk sözüdür.

ERSAK - Er- igid, SAK - iyse Saka, Saklar türk boylarının kısaldılmış formasıdır.

Hatta M.Ö. Yunan tarihçisi Heredot ( M.Ö. 484- 425) Akkatlar ve Hittitler hakda yazdıgı yazılarda Akkad kralıgının kurucuları ve halkı bu günümüzdeki Kuzey Kafkaz halkları İskit kökenli Sakalar oldugunu , Kafkazlara iyse Orta Asiyadan gelerek ve Kafkazlardan böyük köçler, miqrasiya ederek Mesopatamiyaya ve Anadoluya gelerek Akkat imperiyasıni , Devletini kurmuşlar. Tarihde ilk imperator Sargon Akkat kralı olmuş.

Kazaxstanın Esik gölünün Alma-Ata dan 50 km uzakta , ( 1970) etrafından arhialoji kazıntılar sonuncunda tapılan ,, ALTUN GEYİMLİ ADAM ‘’ 4800 yüz altun parçadan ibaret , M.Ö. 2500 yıl öncesine dayanan Orhun Yenisey runik alifbasıyla yazılardan oluşan Türk hakanının mezarından çıkan bu tapıntı , bu günümüze kader Misir Firavonu Tutanhamonun mezarından sonra bu en gözel tapılan bir mezardır.

İssık göl civarında Saka, İskit türklerinin tapıntıları Alma- Ata muzeyinde yer almışdır. Kazaxstan Türklerinin soyu ve kökü bir başa İskit, Saka Türklerinden gelir.

Altun geyimli adam- Saka İskit Türk Hakanının geyimidir. Runik Türk harfleriyle yazılmış

,, ESİK HAKANIN BAŞI SAG OLSUN, HANIN OGLU 23 YAŞINDA ÖLDÜ ‘’ sözleri biz Türklerin kadim tarihi abidesinin , kurqanının olmasının subutudur, göstericisidir.

Ey Türk milletimin gencleri Şanlı tarihine , dili-ne, külturuna , madaniyyetine , Töre -ne sahib çık , öyren, araşdır ve oku.

Bu gün okudugunuz Türk destanlari tarihde olmuş, tarihi olaylardır. 1000 yillar keçdikçe halkımız arasında destanlara dönmüş.

Bakın 1000 yıllarden sonra Çannakele Savaşı, Kostantinopolisin Fateh Mehmet Sultan tarafinden Fethi, Gazi Mustafa Kemalın Kurtuş Savaşı, Kafkaz İslam Ordusu nun Nuru Paşa-nın Bakü Fethi, Kürşadın 40 çerisiyle Çin ipmerator sarayına baskını, bu günümüzde Mubariz İbrahimovun ( 7 şubat 1988- 18 temmuz 2010) Ermeni işgalçı ordusuna tek başına girerek pozguna ugradarak 50 düşmen askerini öldürmesi, ermenilere korku salması gelecek nesillerimizde , Türk halkarı arasında her biri DESTAN olacaklar. Kitablar yazılacak, Ozanlarımız halk arasında dilden dile bu kahramanlıkları destan edecekler.

Nasıl biz bu gün 1000 yıllar önceden olmuş kahramanlıkları destan olarak okuyuruk.

Evet efendiler işde Destanlar bu igidlerle, Er ogullarımızın casaretiyle tarih olur, yazılır.

Aziz okuyucularım bu gün kisa bir zaman da , bu yazımla Türkün Şanlı, Altun tarihinde olan ŞU Saka kahramanlık destanına sefer etdik.

Ne Mutlu Türküm Deyene.

Saygılarımla REİS DİFAİ.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum