Behruz FARUKOĞLU

Behruz FARUKOĞLU

Seçim sizin!

Tüm dinler, insanlığa hükmetmek için tek yaratıcı (Tanrı, Allah) tarafından seçilen insanlar tarafından öğretilmiştir.

MÖ 10.12 Bin yıl önce birçok insanın inancı putperestlik (şirk) idi ve zamanla bu dini inanışlar efsanelere ve masallara dönüştü.

4 ana din: Musevilik, Hristiyanlık, Budizm ve son olarak İslam. Her dine saygı duyuyorum, herkesin inancına saygı duyuyorum.

Mesele şu ki, herkesin kendi dini inancı var. Üstün ve doğru olduğunu söylüyor ve inanıyor.

Biz Müslümanlara göre Hristiyanlar, Budistler, Museviler kâfir, onlara göre de biz Müslümanlar ve diğer dinler kâfiriz.

Bakü'de savaştığımızda düşmanımız kâfirdir. “Allah bizimledir” diyoruz ama karşı taraf tam tersini söylüyor ama savaşı kazanan ordunun korkusu, askeri eğitim ve strateji görmüş ekibin cesur ve entelektüel düşüncesi ve milletin liderlik yeteneği, ordunun o takıma olan inancı savaşı kazanır. Tarihte bunun birçok örneği vardır.

Yamyam’ın Romalılara karşı savaşı, Mete Han'ın Çinlilere karşı savaşı, Tomris Han'ın Pers imparatoru Kiros'a karşı savaşı ve daha sayısız savaşlar bitmek bilmiyor.

Benim söylemek istediğim aziz milletim!

Tevrat ‘yaşat’, İncil ‘sev’, Kur’an ‘oku’ dedi.

Yahudi yaşatmadı, Hristiyan sevmedi, Müslüman okumadı.

Her biri kan akıttı, açgözlülük, başka milletin toprağına sahip olma ve gözyaşı pahasına kendi mutluluğunu inşa etmeyi seçti.

O zaman hangi dine mensup olursak olalım, açgözlü olmak yaradılışımızın kanında varmış.

Hayvanlar doğada bu yasaya göre yaşarlar, zayıfları güçlüler bir şekilde yerler.

İlk insanoğlu, iki erkek kardeş, Habil ve Kabil kendi iyilikleri için birbirlerinin kanını döktüler. Mesele şu ki; herkes kendi inancında ve dininde haklıdır.

Tarihten günümüze her dinden, her milletten ilim, sanat, fikir adamları çıkmış, toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istemişlerdir. Toplumun cahil çoğunluğu bu adamları ya kovdu ya cezalandırdı ya da dinsiz ilan edip yok etti.

Son zamanlarda medyada mason, illuminati, şeytana inanan veya ateist olarak anılıyorlar. Zaman geçtikçe kitaplarını okuyan ve kurumlar yaratan bir heykel dikme fikrini düşünmek mümkün hale geldi.

Bakın aziz milletim siyasete din eklenince ne oluyor.

Din özgürdür, zorlama yoktur, tercih sizindir.

Hoca Ahmet Yesevi’nin dediği gibi, “Kimliğiniz kaderinizdir.”

Dilinizi, kültürünüzü, folklorunuzu, örf ve adetlerinizi koruyun, öğrenin ve gelecek nesillere öğretin. Bunu yapan milletler yaşadı ve tarihe geçti, sahip çıkmayan milletler ise tarihe gömüldü. Değerlerini kaybetmiş, dilini unutmuş bir milletin sonu hüsrandır, bunu bilin. Her milletin zeki insanlarının görüşlerini öğrenin ve okuyun. Ama milli değerlerinizi unutmayın, çok çalışın.

Dini doğru bilmek, fen, sanat, teknoloji, tıp öğretmek, bütün millî değerlere sahip çıkmayı gençlere öğretmek herkesin görevidir.

Devleti devlet, milleti millet yapan ilim, milli değerlere sahip çıkmaktır. İlim ile iktisat, tıp, eğitim, sanayi sayesindedir ki ordu güçlenir.

Seçiminiz ya hurafe, karanlık ya da bilim, karanlıktan aydınlığa çıkmak ve güçlü olmak.

Bütün dinler beşeriyette insanoğlunu idare etmek için tek yaradan (Tanrı, Allah) tarafından seçilmiş aydın kişiler tarafından öğretilmiş.

M.Ö 10-12 bin yıl önce pek çok insanın inancı paganizmlik( çok tanrılık) olmuş ve zaman geçtikçe bu dini inananlar bugün efsane oldular.

4 esas din: Musevilik, Hristiyanlık, Budist ve son İslam.

Her bir dine saygı duyarım har kesin inancına saygım var.

Mesela bu ki, herkes öz dini inancını diğer o birisinden üstün ve doğru olduğunu söyler ve inanır.

Bizim İslam inancımıza göre Hristiyan, Budist, Musevi kafirdir, onlara göre de biz Müslüman ve diğer dinler, çok meraklı bir mesele.

Bakın savaşta biz söylüyoruz. Karşımızdaki düşmanlar kafirdir, Allah bizimledir, tam aksini de karşı taraf söylüyor ama savaşı kazanan o ordunun iyi bir harp eğitimi görmüş stratejiyi iyi bilen komandanım cesur ve akıllı düşüncesi ve liderlik kabiliyeti, ordunun o kumandana tam inanması savaşı kazandırır. Tarihte çok örneği vardır.

Hanibal’ın Romalılar üzerinde, Mete Hanın Çinliler üzerinde, TOMRİS Hanın fars imparatoru Kir- n üzerinde ve birçok savaşlar saymakla bitmez.

Aziz milletim demek istediğim bambaşka, bakin Musevilik Tevrat da ‘yaşat’ Hristiyan’a İncil sev, Müslüman’a Kur’an oku dedi.

Yahudi yaşatmadı, Hristiyan sevmedi, Müslüman okumadı.

Her biri kan dökmek, açgözlü, başka milletin malına, canına, toprağına sahip olmağı gözyaşları hesabı yapmadan, kendi mutluluğunu kurmayı hedefledi.

Onda öyle olur ki, hangi dinden olmasından asli olmayarak insanoğlu haris, aç göz, hasis başkasının malına göz dikmek gibi meseleler, insanın yaradılışında olabiliyor.

Hayvanlar, tabiatta bu kanunla yaşar, güçlü güçsüzü yer.

İlk insan evladı iki kardeş, Habil ve Kabil birbirinin kanını döktüler.

Nefsine göre,

Mesela bu ki, herkes kendi inandığı dini doğru bilir.

Tarihten bu günümüze her bir dini inançtan her bir milletten ilmi, sanat, fikir aydınları çıkmış, toplumu karanlıktan ışığa, aydınlığa çıkartmak istemiş.

Toplumdaki cahil çokluk o kişileri ya öldürmüş ya caza vermiş ya da Allahsız adlandırıp yok etmiş. Ya da onları son zamanlarda medyada moda olmuş deyimle mason, illuminati, şeytana inanan veya ateist olarak adlandırmış.

Zaman geçtikçe o aydınların doğru olduklarını anlayıp onların kitaplarını öğrenmek, heykelini dikmek, fikirleri üzerinde düşünmek, gelişmeler yaratmak olmuş.

Bak aziz milletim dini siyasete katınca neler olacağını, felaket önüne geldiğinde öğreneceksin.

DİN Serbesttir. Zorlama yoktur. Seçim senindir.

Hoca Ahmet Yesevi, “kimliğin ve milletin senin kaderindir” demiş.

Dilini, Medeniyetini, folklorunu, Âdetini, töreni koru, öğren ve gelecek nesillere öğret.

Hangi millet bunu yaparsa, ayakta kalmayı başaracak, dik durup korumayanlar tarihe gömüleceklerdir.

Ahlakini yitirmiş, dilini unutmuş milletler yok olup gideceklerdir. Bunu bil…

Her milletin iyi, akıllı adamlarının fikrini öğren, oku ve bil ama kendi milli değerlerini unutma, sıkı sıkıya bağlan, öğren ve bil.

Dini düzgün bilmek, gençlerimize ilim, sanat, teknoloji, tıp ilmini öğretmek ve bütün milli değerlere sahip çıkmak, öğretmek aydınların manevi borcudur.

Devleti ve milleti sahip çıkabilmek için ilim ve milli değerlere sahip çıkılmalıdır.

İlimle yapılan iktisadiyat (ekonomi) sayesinde ordu güçlenir.

Seçim sizin!

Dinimizi hurafelerin etkisinde kalmadan, aklı ve ilmi kullanarak öğrenip güçlü bir şekilde aydınlığa ulaşmak hedefimiz olmalıdır.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE...

Bütün din-lər bəşəriyyətdə insan oglunu idarə etmək üçün tək yaradan( tanri, allah) tərəfindən seçilmiş aydinlar kişilər tərəfindən öyrədilmiş.

M.Ö 10.12. min il öncə bəlkədə çok insan oglunun inanci paqanizimlik( çok tanrilik) olmuş və zaman keçdikcə bu dini inancıar bü gün əfsanələr və nagillara döndü.

4 əsas din- Musavilik, Hristyanlik, Buddist və son islam.

Hər bir dinə saygi duyuram hər kəsin inancina saygim var.

Məsələ bu ki, hər kəs öz dini inancini digər o birisində. üstün və düz oldugunu söylıyir və inanir.

Biz islama görə hristyan buddist musavi kafirdi, Onlara görədə biz müsalman və digər dinlər, çok marakli bir məsələ.

Bakin savaş etdikdə biz söyləyirik karşimizdaki düşmənlər kafirdi allah bizimlədi, tam əksinidə karşi tərəf söyləyir. amma savaşi kazanan o ordunun iyi bir herb egitimi görmüş strateqiyani iyi bilən komandanin cəsur və akilki düşüncəsi və liderlik kabiliyyəti millətinin ordunun o komandana tam inanmasi savaşi kazandirir. Buna örnək tarihdən çok misal gətirmək olar.

Kanibalin Romalilar üzərində, Mete hanin Çin-lər üzərində , TOMRİS hanin fars imperatoru Kir- n üzərində və bir şox savaşlar saymakla bitməz.

Əziz milətim demək istədiyim ta başka, Bakin Musavilik tovratda , yaşat’

xristyan , sev’

müsalman , oxu’ söylədi.

Yəhudi yaşatmadi, Hristyan sevmədi, müsalman okumadi.

Hər biri kan tökmək, açgözlük, başqa millətin malina canina torpagina sahib olmagi göz yaşlari hesabina öz xöşbəxtliyini qurmagi secirlər və edirlər.

Onda belə çixir ki, hansi dindən olmasindan asli olmuyarak insan oglu həris, acgöz, xəsis başkasinin malina göz dikmək bizim yaratiliş qanimizdadi.

Heyvanlarda təbiətdə( doguda)bu kanunla yaşayir gücle güczüzü yiyir, açliq fədakarliü kalib gəlir.

ilk insan övladi iki qardaş Habil vəQabil bir birinin qanink tökdü nəfsinə görə.

məsələ bu ki, hər kəs öz inancinda din- də özünü düz bilir.

T arixdən bu günümüzə hər bir dini inancdan hər bir millətdən elmi, sənət, fikir aydinlari çikmiş, toplumu qaranlikdan işiga aydinliga çikartmak istəmiş.

toplumdaki cahil çokluk o kişiləri ya öıdürmüş, ya cəza vermiş yada allahsiz adlandirib yok etmiş.

yada onlari son zamanlar medyada mod etmiş mason, ilyuminat, şeytana inanan vəya ateist adlandirmiş.

Zaman keçdikcə o aydinlarin düz oıduklarini anlayib onıarin kitablarini öyrınmək hekəlini dikmək fikirləri üzərində düşünmək institutlar yaratmak olmuş.

Bax əziz millətim dini siyasete qatdikda nələr baş verməyi bəşər övladinin başina gələn fələkat göz qabaginda.

DİN Sərbəstdi zor yokdu seçim sənindi.

Amma kimliyin millətin sənin kaderindi hoca Əhmet Yasefi demişkən.

Dilini, Mədəniyyətini, folklyorunu, Adətini törəni qoru saxla öyrən və gələcək nəsillərə öyrət.

hansi millətlər bunu edibsə tarixdə yaşayib dik durub, etmiyən qorumuyan millətlər tarixə gömülüb.

Əxlaqini itirmiş, dilini unutmuş millət məhf olur bunu bil.

Her milətin iyi zıkali adamlarinin fikrini öyrən oku bil. amma öz milli dəyərlırini unutma bərk baglan öyrən bil.

Dini düzgün bilmək gənclırimizi elm, sənət,texnalogiya tibb elmini öyrətmək və bütün milli dəyərlırə sahib çikmaki öyrətmək aydinlarin mənəvi borcudu.

Devləti miləti. devlət millət edən elm və milli dəyırləri sahib çikmakdi.

Elmlə iktisadiyyat ( ekonomi) tibb təhsil hebi sanaye ordu güclənər.

Seçim sizin ya din xurafetlik qaranlik yada elm qaranlikdan işiga aydinliga çikmak güclü olmak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum