Vatandaşın belediyeden beklentileri

Ulusal ve yerel yönetimlerin etkinliği, başarısı, tespit edilen çevre politikalarının gelişimi ve uygulanabilirliği ile ölçülür. Belediye yönetiminin çevre politikası ne olmalıdır? Aşağıda belirtilen sınıflama, çevre politikalarının uygulanabilirliği ve denetimi açısından önemlidir.

- Su kalitesi politikası

Yerel yönetimler kentsel, evsel ve endüstriyel kullanma ve içme suyu, atık su, pis su ve kanalizasyon   şebekelerini ve işletme tesislerini; arıtma tesislerini, ekolojik dengeyi, yer üstü ve yer altı su kaynaklarını ve insan sağlığını koruyacak, çevreye ve insanlara en az zarar verecek; kentin tarihi ve kültürel  mirasına zarar vermeyecek şekilde kurmak, korumak ve geliştirmek zorundadırlar. Koruma altındaki su kaynaklarının ve yaşam bölgelerinin kirletilmesinin önüne geçilmesi; kentsel ve evsel kullanma ve içme suyu  kalitesinin yükseltilerek en uç noktalara kadar sağlıklı su iletilmesinin sağlanması,  temiz su kaynaklarına ve çevreye zararlı etkileri olan bireysel ya da kurumsal davranışların ve çalışmaların önüne geçilmesi belediyenin en önde gelen politikası ve uğraşı olmalıdır.

-Hava kalitesi politikası

Kaliteli bir kentsel hava için önlemler almak, çevresel bozulmaya yol açacak aşırı kentsel büyümeye engel olmak; ticari, tarımsal, endüstriyel üretimde ve enerji tüketiminde ortaya çıkacak çevresel kirlenmeyi ve hava kirlenmesini en alt düzeye indirecek önlemleri almak; bölgesel ve yerel ölçekli hava kalitesini ölçme ve izleme birimleri kurmak; belediye yönetiminin görevidir.

-Gürültü kalitesi politikası

Kentsel yaşam ortamında insanın fizik ve ruh sağlığını bozacak gürültüye/gürültülere engel olmak; gürültü çıkaran üretimleri evsel bölgelerin dışına taşımak; inşaat ve imalat sahalarında en az gürültüye sebep olacak uygun önlemler almak; bina yapımlarında ve onarımlarında gürültüyü önleyici yapım tekniklerinin ve inşaat süreci zamanlamasının denetini sağlamak, yerel yönetimlerin gürültü politikasının ana unsurlarındandır.

-Görüntü kalitesi politikası

Kentin tarihsel kültürel ve doğal siluetini; estetiğini korumak; tarihi yapıların sanatsal ve kültürel tesislerin, kamu binalarının ve park, meydan, yeşil alan, piknik yeri, sokak, cadde, bulvar, vb.kamusal alanların görünümünü, görüntüsünü kirleten, bozan; halkın yaşam serbestîsini engelleyen, görüntü kirliliğine yol açan unsurları ve yapılaşmayı ortadan kaldırmak ya da telafi etmek; yerel yönetimin vazgeçilmez sorumlulukları arasındadır.

-Katı atık politikası

Belediyelerin endüstriyel, kentsel, evsel ve özel nitelikli katı atıklarının insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden toplanması ve defakte edilmesi asıl görevlerindendir. Evsel atıkların kurumlarda, işletmelerde, evlerde ayrıştırılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için tedbirlerin alınması; hastane atıkları vb.atıkların özel şekilde toplanıp imha edilmesi; katı atık toplama, depolama ve yeniden kazandırma sistemlerinin çağdaş düzeye ve düzene kavuşturulması insan sağlığının ve doğanın korunması için şarttır. Belediye yönetimleri bu koşullara uygun katı atık politikalarını belirlemek ve uygulamak zorundadır.

-Doğal ve yapay afet politikası

Doğal ve yapay afetlerin insan sağlığını tehdit eden unsurlarına karşı uygulanabilir ciddi tedbirlerin alınmasını sağlamak belediyenin temel görevidir.  Sel ve taşkınlara karşı önlemler almak, yangına vb. tehlikelere karşı önleyici ve koruyucu örgütler kurmak, sismik tehlikelere karşı önlemler almak, yangına ve depreme dayanıklı bina ve tesislerin yapımlarını sağlamak ya da deprem riskini azaltacak şekilde yeniden dayanıklılık sağlayıcı önlemleri uygulamak; risk yaratan üretimleri ve uygulamaları önlemek belediyenin görevidir. Bu görev ihmal ve başka yollarla göz ardı edilemeyecek kadar önemli asli bir görevdir.

-Radyasyon ve toksit politikası

Radyoaktif kirlenmeye karşı önlemler almak; toksit atıkları ortadan kaldırmak, kimyasal kirlenmeyi ve erozyonu önlemek; biyolojik ve doğal yaşamı tehlikeye sokan kirlilik kaynaklarına karşı acil tedbirler almak belediyenin vazgeçilmez çevre politikası olmalıdır. Aydın kenti tüm bu çevre kirliliklerinin tehdidi altındadır. Her alandaki kirleme ile karşı karşıya bulunan insanlarımız, ne yazıktır ki umursamaz yöneticilerin vurdumduymazlığı ile büyük risklerle ve tehlikelerle karşı karşıyadır.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin uygulanabilir çevre politikası bulunmamakta; uygulanmakta olan küçük ölçekli yatırımları ise ne yazık ki mevcut sorunları önlemeye, gidermeye ve çözmeye yeterli değildir. Aydın halkı, Aydınlı çevreciler, çevre politikalarına ve sorunlarına karşı duyarlıdır; bilinçlidir. Tarih, doğa, duyarlı ve bilinçli insanlarımız bu umursamazlığı, bu bilgisizliği ve çaresizliği affetmemekte; bunların hesabını soracağı günü beklemektedir.

SON SÖZ:  Yerel yönetimlerin çevre politikasını sorgulamak; bu konuda yöneticilerden hesap sormak, insanoğlunun vazgeçilmez hakkı ve görevidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.