Behruz FARUKOĞLU

Behruz FARUKOĞLU

Türk kanı!

Aziz ve büyük Türk Milletim,

Bugün sadece dünyada değil, kendi devletlerimizde bile biz Türklere karşı uygulanan siyasi ve sosyal olaylardan bahsedeceğim. Aziz okuyucularım, dikkat edecek olursak geçen yüzyıl öncelerinden bugüne kadar biz Türklere karşı Türk olduğumuz için uygulanan baskılar, zulümler, katliamlar, başımıza gelen felaketler saymakla bitmez.

Kendi toprağımızda bile mülteci gibi yaşamaktayız.

Evet efendiler, Doğu Türkistan’dan başlayıp Türkistan bölgemizde olan Türk devletleri, Kafkasya’da da Azerbaycan Oğuz Türkleri, İran’da Oğuz Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Türkler, Kerkük ve Musul’daki Türkler ve Suriye’deki Türkmenler dün de bugün de zulüm altında yaşamaktadırlar.

Türk olan veya olmayan başka milletler zulmü altında olduklarında, onlara yardıma kosan ve yurdumuza mülteci olarak gelen her millete dinine, folkloruna, medeniyetine ve diline saygı gösterdik. Bugün de göstermekteyiz. Birlikte yemeğimizi yiyip birlikte suyumuzu içmekteyiz. Devletimizin içinde yaşayan hiçbir azınlık guruba farklı yaklaşmadan devlet görevlerine getirdik ve hatta yüksek makamlara getirdik.

Her milletin kötü veya iyi, mert insanları vardır. Aynı kandan olmayanlar güçlendikçe, ekonomileri iyileştikçe geçmişteki iyiliği ve beraber yaşamışlığı unutup biz Türklere arkadan hançerlediler ve devam etmektedirler. Hatta biz Türklere kendi yurdumuz ve devletimiz içinde bizi ırkçı, aşırı milliyetçi, ayrımcı, faşist damgasıyla yaftalamışlardır. Türk’üz demeye, milli kimliğimizi söylememiz bile istenir hale getirmişlerdir.

Ama onlar için bunlar geçerli olmayacak, onlar kendi milliyetini açık açık söyleyebilecekler, kendi milliyetinden olanları devletin her kademesine yerleştirebilecekler, yararlandırabilecekler, en lüks evlerde yaşayabilecekler, biz Türklere gelince bunlar yapılmayacak, olsa da bunların elinin altında bir parça ekmek için gece gündüz çalıştıracaklar. Bunların çocukları en iyi yerlerde okusun, yaşasın, en iyi arabalara binebilsin hem de benim insanıma tepeden baksın ve nefret etsinler. Devlet savaşa girerse bunların oğulları dışarıya kaçsın, başka devletlerde devletten çaldığı paralarla mal mülk sahibi olsun, bankalarda hesapları olsun.

Biz fakir Türk milletinin de oğulları vatan, namus ve devletini korumak için canını feda eden şehitlerimiz ve yiğitlerimiz olsun. Devletlerimizi ayakta tutan da omuzunda taşıyan da biz Türkleriz. Dost ve kardeş az sayıdaki dost ve kardeş ülkelerin halklarının fakirleri de bizimle beraberdir.

Aziz milletim, mesele başka ve buna dikkat etmeliyiz.

Misal vermek gerekirse, içimizde yaşayan 30 bin dolayında azınlık gurubundan bir vatandaşımız şehit olduğunda medya baronları onu göklere çıkartarak azınlıkları büyütmek için heykel dikmeye kadar götürürler ve her yerde bunu başımıza kakarlar. Bizim yüzbinlerle ifade edebileceğimiz yiğit ve mert çocuklarımızın ismini geçirmezler, mecbur kaldıklarında Türk milletinin fedakâr oğullarından bir ikisinin adını sayıp söylerler.

Sözüm, kendi oğlunu dış devletlere gönderip savaş sonrası şehit ailesine ziyaret edenleredir.

Sen vatan sevdasından ne anlarsın? Ziyarete gelip Vatan Sağ olsun diyen şerefsizleredir. Evlat senin değilse söylemesi ne kadar kolay değil mi?

Sizin gibiler vatan ve devlet zora girdiği an kaçar ya da satarsınız. Çünkü siz, tarih boyu biz Türkler gibi devlet kurmamış, yurt ve memleket sevdalısı olmadığınız için hainlik, bencillik ve zayıflık hislerinizi geliştirmiş ve biz Büyük Türk Milletine karşı nefret beslemektesiniz

Biz Türklerin yanlışlığı, sizleri kendimiz gibi kabul ettik. Yaltaklanan korkak dilinize aldandık ama kendi Türk Milletimizi iyi değerlendiremedik. Sizlerden kız aldık/verdik ve kanımızı karıştırıp akraba olduk.

Her fırsatta biz Türklere zarar vermek, aşağılamak, ahlaksızlık, milli şuuru açık olanları içeri atmak gibi uygulamaları gördük. Ahlaksızlığı yaşam biçimi haline getirmek, içimizde yaymak, milli şuuru uyanık olanları içeri atmak onların işine gelen uygulamalardır. Biz Türklerin milli şuuru uyanırsa, milli mefkuresi yükselirse siz çakal sürülerinin sonu çabuk geleceğini bilirsiniz. Bu millet size, hakkettiğiniz cevabı verecek ve bu bedeli ödeyeceksiniz. Ona göredir ki bu milletten it gibi korkacaksınız.

Ona göredir ki bu milletten it gibi korkuyorsunuz ama oturduğunuz devlet makamlarında ağa gibi davranırsınız ve bizi hiçbir şey saymazsınız. Unutmayın ki sizleri o makamlara getiren Türk Milletidir. Çok enteresandır ki Türk olmayanlar Türklükten konuşurlar, Türklükle sözde mutlu olurlar ama Türklüğü ve milliyetçiliği sevmezler. Hatta imkanları olsa yok etmek isterler. Bu milliyetlerin bazıları; tarihte başka milletlerin, halkların elinin altında hamallık yapmış ve kul gibi hiç de adamdan sayılmamışlar. Hiç devletleri de olmamış. Aşiretler, tayfalar, kabileler gibi yaşamışlar. Bu şerefsizler, güçlendikçe bize kafa tutmak isterler, dış düşmanların eliyle devletimizi parçalamak, bölmek kendilerine devlet kurmak isterler, çakal sürüsü tek aslanı nasıl saldırırsa öyle yaparlar ama tek olduklarında yanımızda kuyruk sallarlar. Bunların bize, Türklere, devletimize kaldırdıkları kafaları omuzundan kopardığımızda kendilerini bizden yana olduklarını ifade etmişler, kafalarını kaldırdıklarında da aynı düşüncede olmadıklarını söylemişlerdir.

Bir şeyi iyi bilmelilerdir ki, Allah her milleti farklı karakterlerde yaratmıştır. Biz Türkleri ise başka hiçbir millette olmayan karakter ve oluşumda yaratmıştır. Şüphesi olan, tarihin sayfalarında bunları görebilecektir.

Şimdi Türklerin uyanma zamanıdır. Akıllı olmak, güçlü olmak kendi kanından olanları desteklemek, kurduğumuz devletlerde üst yöneticilerin hepsi Türk Milliyetçisi olmalıdır ki, devletimizi koruyabilelim. İlim, bilim, sanat, milli savunma, iktisadi ve sosyal sahalarda 21. yüzyılın şartlarına haiz, diğer devletlerin de sentezini yaparak kendimize en uygun olanını yerine getirmeliyiz. Türk Kanı taşımayan hiç kimseyi devletin üst yönetimlerine ve sınırlarımıza getirmemeliyiz. Gençlerimize Türk töresinin milli ruhu, milli mefkuresini alevlendirmek, milli kahramanlarımızı tanıtmak ve öğretmek zorunluluğumuz vardır. Milli çıkarlarımıza uygun olmayan ne varsa hepsini silip atmalıyız. Devlet, iktidar, hükûmet anlayışını düzgün anlamalı ve anlatmalıyız. Çocukluktan üniversite sıralarına kadar milliyetçilik ruhunun bilinç altına yerleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kızlarımızı okutmalıyız. İlim, sanat ve çalışma hayatına atılmaları konusuna büyük önem vermeliyiz. Milletin ve devletin devamı için doğumlar teşvik edilmelidir. Oğullarımıza, başka milliyetlerden kız alma konusunu iyi anlatmalıyız. Başka milliyetten evlilikler yerine kendi kanından yapılacak evliliklerin önemi anlatılmalıdır. Bu konulardan dolayı tarihte başımıza gelen musibetler öğretilmelidir. Spor, eğitim, bilim, kitap okuma alışkanlığı, ilk okuldan itibaren harp sanatının öğretilmesi ve teşvik edilmesi, milli kahramanlarımızın yapmış oldukları fedakarlıkların iyi anlatılması lazımdır ki, kendileri çocukluktan itibaren o kahramanlara benzemeyi düşünsünler ve onlarla gurur duymayı öğrensinler.

Medyadaki yabancı baronları ve hatta Türk olup mankurtlaşmış şerefsizleri temizlemeliyiz. Televizyon programlarında milli ahlaka uygun olmayan, milli değerlere zarar veren ne var ne yok hepsi kaldırılmalıdır. Devletin işleyişinde sert kanunlar koymak ne Avrupa insan hakları ne de kimsenin sözüne kulak asmadan en az tolerans göstererek, devleti ve milleti güçlü kılmak ve halkımızı refah içinde yaşatmak asıl hedefimiz olmalıdır. Kimin hoşuna gitmiyorsa basıp gitsinler. Sert kanunlar ile bir disiplin içinde devletimizi güçlendireceğiz. Her sahada, kim hangi milliyetten olursa olsun, devletin milli çıkarlarına karşı bir söz söylerse, medeniyetine, kültürüne, Türk milliyetçiliğine karsı bir kelime ederse, devlet bütçesinden hırsızlık yaparsa, oturduğu makama bakılmaksızın herkes; vatana, millete ve devlete ihanetten yargılanmalıdır. Kim olura olsun, babamızın oğlu bile olsa gözünün yaşına bakılmamalıdır. Devletimizin anayasasına öyle maddeler konmalıdır ki, mevcut iktidar, cumhurbaşkanı, başbakan kim devleti tehlikeye atmışsa, askerler yönetime el koyabilmeli, devlet yeniden eski şekline döndürülmelidir. Askerler temiz Türk kanlı olmalı, karışık kanlı askerlerin üst yönetimlere getirilmesi engellenmelidir. Orgeneral de olsa herkes otokontrole tabi olmalıdır. Yurt dışına çıkarmamalı, çıkarsa da devletin izniyle olmalıdır. Tatil için bile ülke dışına gitmemelidirler. Onların görevi ancak, devleti korumaktan ibarettir. Yemini hilafında hareket ettiklerinde gereği yapılmalıdır.

Devletin üst katında asil kandan olan ihtiyarlar meclisi kurulmalı ve çok gizli tutulmalıdır. Bu İhtiyar, Aksakallılar Teşkilatı üyeleri, devletin her sahasına adamlarını yerleştirmeli her bir bakan ve bakanlığın üzerinde gözü olmalıdır. Bu teşkilatın ismi geçtiğinde bile oturduğu koltukta yanlış yapan herkes, o koltuktan kalkmadan bedelini ödemelidir. Bütün bakan ve bakanlıklar bu teşkilata ve yetkili kurumlara hesap vermelilerdir. Teşkilat üyelerini kimse tanımayacak, onların ağırlığı her yerde hissedilmelidir. Teşkilatın seçişmiş fedaileri olmalı ve bunlar, hem içeride hem de dışarıda mücadele edebilme imkan ve kabiliyetiyle donatılmalılardır.

Bu yazdıklarım hayal değildir. Bir devletin kendini koruma refleksleri olarak ele alınmalı ve DİFAİ ve İTTİHAT VE TERKKİNİN bir sentezi olarak görülmelidir.

Japonya’da devletin en alttan en üst katına kadar bütün yöneticiler ve memurların hepsi Japon milletindendir. Kimse onlara siz ırkçısınız, faşistsiniz diyemez. Çin ve diğer güçlü devletlerde de bu örnek verilebilir.

Benim bu yazdıklarım, bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama benim umurumda bile değildir. Biz çiçek miyiz ki bizi, Türk Milliyetçilerini seveceksiniz. Bizim kendi sevdamız var. ALAH, VATAN, TURAN VE Türklüğü yüceltmek.

Biz Türk Milliyetçilerine ırkçı, ayrımcı diyenlere bir sözüm var:

Evet biz kurdu köpekten, mert ve yiğidi korkaktan, hainin başını omuzundan ayıran bir ayrımcıyız…

Buradan dünyanın neresinde asil kanlı bir Türk varsa onlara selam olsun…

Ne demişti Gazi Mustafa Kemal ATATRÜK:

“Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

Saygılarımla,

REIS DIFAI

Azerbaycan Dilinde

TURK KANI

Eziz ve Boyuk TURK milletim.

Bu gun dunyadan yok kendi oz Turk devletlerimizde biz Turklere qarsi geden siyasi ve sosiyal prosesslerden yazacam. Eziz okucularim dikketle baksak kecen esrin evvelerinden bu gune kader biz Turklere qarsi bas veren zulumler, katilyamlar, Turk oldugumuz ucun basimiza gelen fleketlere baksak goreri ki , biz Turkler keder kendi yurdumuzda devletlerimizde yabanci kimi olan ve zulm ceken hec bir millet yokdu.

Evet efendiler Dogu turkistandan baslayib Turkistan bolgemizde olan Turk devletleri, Kafkazda Azerbaycan Oguz turkleri, Iranda Oguz Turkleri , Turkiye Cumhuriyyetinde ki Turkler, KERKUK, MUSUL- daki Turkler, Suriyadaki Turkmenler( TURKLER) bu gune kader heledi zulm cekmekde . Turk olmuyan baska milletler zulm altinda oldukda onlara yardima kosan ve yurdumuza penah getiren her bir millete din- ne, folkulyoruna, medeneyyitine ve diline saygi gosterdik, bu gun de gostermekdeyik. Icimizde coreyimizi yiyib, suyumuzu icib, devletlerimizde hec bir az sayli milletlere ferk koymadan o halklarda qurdugumuz devletlerde yuksek mekama getirdik, devlet gorevlisi etdik.

Her bir milletin kotu insani ve her bir milletin iyi merd insani var, amma kani baska olanlar guclendikce , paralari cokaldikca kecmisde ki iyiliyi unudub biz Turklere arkadan hancer SOKDULAR VE SOKURLARDA. Hettda biz turklere kendi yurdumuzda devletimizde Turk demeye ya bizi irkci, ya da ayrimci , qati milliyetci fasist damgasi vururlar ki, biz Turkler milli kimliyimizi soylemeyek.

Amma baskalarina olar milletini soylemek, kendi milletinden olanlari destek vererek devletde ust mekamlara cikartmak, varlandirmak , en luks evlerde yasamak olar , amma bize turklere bunu etmek olmaz, olsada asagi da bunlarin elinin altinda bir tike ekmeye gece gunduz calismak. Bunlarin ogul ve kizlari en iyi yerlerde okusun, dincelsin, en iyi arabalarda gezsin, hemde benim milletime yukaridan asagi baksin nifter etsin. Devlet savasa baslarsa bunlarin ogullari disarya kacsin baska devletlerde devletden ogurladigi paralarla mal mulk sahibi olsun , bankalarda hesablar kursun.

Biz fakir Turk milletininde ogullari veten ucun , Devleti korumak namusu korumak ucun canini feda veren sehidlerimiz merd ogullarimiz olsun. Devletlerimizi ayakta tutan da ciyninde tutanda biz Turklerik. Baska az sayli milletlerden qardas dost halklardanda fakirleri bizimle birge. Mesele tam baska eziz milletim, bura dikket edin.

Az sayli halklardan missal 30 min vetendasimiz varsa 1 sehid verdikde onu medya baronlari digger milletler boyudecek hekel koyacak, her yerde de basimiza kalkacaklar, amma 100 minlerle igid merd ogullarimizi hec ismini bele cekmirler ola ki, mecbur kalib halkin gozunden perde asmak ucun turk milletinin fedakar ogullarinda bir ikisini tanidarlar ismini yazarlar mediyada.

Memurlara sozum- bak serefsizler ovlad senin deyilse kendi oglunu xarici ( dis ) devlertlere kacirdib , savasdan sonar sehid anasina atasina, cocukuna gelib ,,,VETEN SAG OLSUN’’’ demek kolay , sen ne bilirsen ogul derdi, veten sevdasi, nedir. ( her memura aid deyil bu soz)

Sizin kimileri her an Veteni Devleti zor ayakda atib kacar yada dusmenlere satarsiz. Cun ki siz Devletler kurmamisiz, yurd memleket sevdasi biz Turkler kimi sizlerde tarih boyu olmamis, ona gore icinizdeki hayinlik xesislik, zeyiflik bize BOYUK TURK MILLETINE karsi nifret kaldirir.

Biz Turklerin yanlisliki ordadir ki, sizileri kendimiz kimi kebul etdik, yaltak qorkak dilinze inandik, amma kendi Turk milletimizi kiymetlendirmedik. Kanimizi karisdirdik sizlerle kiz aldik kiz verdik kohum olduk.

Her fursetde biz Turklere ziyan vurmak, asagilamak, eklaksizlig icimizde yaymak, milli suuru uyanik olanlari serleyib iceri atmak ki. milli suur uyanirsa biz Turklerin milli mefkuresi yarananda siz cakkal surusunun sonu olacak, her hakk etdiyinizin cavabini hesabini bedelini oduyeceksiz bu milletden , ona gore it kimi korkursuz, amma kendinizi oturdugunuz devlet mekamlarinda aga kimi aparirssiz ki, siz bizi hice sayirsiz. Unutmayin size o koltuga mekama otuzduran biz Turk milletiyik. Cok interesan bir isdir Turk olmuyan Turkluykden konusur, Turklukle sozde fexr edir amma Turklyuyu milliyetciliyi sevmez, hettda imkanlari olsa yok etmek isterler. Bu milletleri n beziler tarihde baska milletlerin , halklarin elinin altinda hambal islemis kul kimi, hec adamda sayilmamislar , hic devletleride olmamis, asiratlar , tayfalar , kabileler kimi yasamis. Bu serefsizler guclendikce bize kafa tutmak isterler dis dusmenlerin eliyle, devletimizi parcalamak, bolmek kendilerine devlet kurmak isterler, cakal surusu tek aslanin ustune nasil dusurlerse ele duserler amma tek , yalniz oldukda yanimizda kuyruk bularlar.Biz bunlarin bize Turklere Devletimize kaldirdiklari kafalari omuzundan kopardikda hemen yerde kalanlari kendilerini bizden yani olmasini dile getirmis, kalkan kafalarla eyni dusuncede olmadikini soylemisler.

Bir seyi iyi bilsinler ki, tanri her bir milletleri farkli xarakterlerde yaradmis, biz TURK- leride tam baska, hec bir dunyada milletlere oksamayan xarakterde yaratmis, kimse subhe edirse tarihlere baksin.

Simdi zaman tam baska artik Turklerin uyanmak zamani , akkili olmak , guclu olmak, kendi kanidnan olani desteklemek, Devletlerimizde ust katin hepsi( kurdugumuz devletlerde) TURK milliyetcileri olmali ki, Devletlerimizi koruyak, guclendirek, elm, incesenet, bilim, herbi, iktisadi sosiyal sahelerde modern 21 yuz ilin devletlerini sintez etmek ve devletlerimizde asl kan Turk kani olmuyan kimseni ust kata yada ki, sinir noktesine koymamak. Genclerimize Turk toresini milli ruhu, milli mefkureni , alovlandirmak, milli kahramanlarimizi tanitmak, oyretmeliyik. Milli cikarlarimiza uygun olmayan ne varsa hepsini silib atmak , Devlet , iktidar, hukumet anlayisini duzgun aydinlatmak, cocuk vaxtlarinda universtitet yasaslarina kimi milliyetcilik ruhunu bilinc altina sokmak , Kizlarimiza ana olmagi , elimi, okumagi, seneti , duzgun oyretmek, ogullarimizada kafasina sokmak ki, baska milletde kiz alma, kendi kanindan al aile kur, kanimizi karisdirma . Basimiza gelen musibetleri tarihden bu gune duzgun anlatmak, spor, , egitim, elim, kitab okumak , her birinide ilk okuldan herbi seneti heves yaratmak, milli kahramanlarimizin fedakarligini kafalarina iyi sokmak ki, kendilerini cocuk vaxtlarindan o kahramanlara benzetsunler, onlarin fedakarligiyla qurur duysunlar. Mediyada yabanci baronlari ve hetta Turk olub amma mankurtlasmis serefsizleri temizlemek, TV, ve proqramlarda milli axlaqa uygun olmayan , milli deyerlerimize ziyan vuran ne varsa yok etmek. Devlettde sert kanunlar koymak, ne tolerantlik, ne avropa insan hakklari ne kimsenin sozune kulak asmadan devleti ve millet guclu etmek halkimizi rifah icinde yasatmak, kiminse hosuna gelmirse def olub getsin, sert kanunlar milletimizi formalasdiracak , devletimizi guclendirecek her sahede , kimse hansi milletden olur olsun, kim olur olsun devletin milletin cikarlarina Karsi bir laf , soylerse , medeniyyetine, kulturuna , Turk milliyetciliyine karsi bir kelme soyleyerse, devlet budcesinden ogurluk ederse, oturdugu mekamindan asli olmuyarak her kes vetene devlete millete hayinlikde suclanib cezasini almali, kim olur olsun, atamizin ogluda olsa goz yaslarina bakmamali, Devletimizde anayasada kanun yazmali, eger olursa movcud olan iktidar cumhur baskani ya basbakan devleti tehlukeye sokursa, hemen devlet yonetimine herbi general el koymali, devleti yeniden formalasdirmali . Herbi generaller temiz Turk kani olmali, karisik kan olanlardan kimse herbide ust katda olmamali, her bir generalda orgeneralda control edilmeli, disariya burakilmamali, cikirsa ancak devletin tedbirlerine cikmali, tetile olkeden kenara cikmamali. Onlarin gorevi ancak devletin devletciliyini korumak. Yeminini pozarsa hemen infaz edilmeli.

Devletin ust katinda asl kandan ihtiyarlar meclisi kurulmali, cok gizli tutulmali , bu ihtiyarlar heyeti ,, TESKILAT’’’ uyeleri , devletin her sahesinde adamlarini yerlesdirmeli, her bir bakan ve bakanlikin ustunde gozu olmali, bu ,,teskilat’’- n ismi duyuldukda bele her kes oturdugu koltukda yalnis yaparsa bedelini koltukdan kalkmadan oder. Butun bakanliklar ve bas bakan ,,, Teskilat’’ –a movcud oldugumuz qurumlara hesab vermeyi bilmeli. ,,TESKILAT’’ uyelerini kimse tanimamali. Ismi duyuldukda o korku bes etmeli ki, agirliki bilinsin. ,, TESKILAT’’ – n fedaileri secilmis adamlardan olmali ve hem iceride ve hemde disarida mucadile etmeli. Bu yazdiklarim hayal deyil , olmali ve vacib , bu DIFAI ve ITIHHAT- TEREKKININ modern sintezi olacak.

Bura diket- japoniyada devletde ust katda ta ki asagiya kimi yoneticiler , memurlar hepsi japon milletinden, kimse onlara soyleye bilermi ki, siz irkcisiz, fasistsiz, hayir soyleye bilmez. Ya cin- de, ve digger guclu devletler missal ceke bilerem.

Benim bu yazdiklarim kimlerinse hosuna gelmirse hec umrumda deyil, biz Turk milliyetcileri cicek deyilik bizi sevesiz, bizim kendi sevdamiz var ALLAH, VETEN, TURAN ve Turkluyu uca tutmak, yucletmek.

Biz Turk milliyetcilerine itkci, ayrimci deyenlere sozum burdan- evet biz kurtu - kopekden, merdi, igidi - korkadan, hayin basi omuzundan ayiran bir ayrimciyik.

Burdan dunyanin neresinde bir TURK asl kan varsa ona selam olsun,

QAZI MUSTAFA ATATURK- movcud oldugun kudret damarlarinda akan asl kandadir.

REIS DIFAI

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum